top

         Besættelsestidens Historie - Modstandskampen                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                      En tidligere modstandmands beretninger

 

 Klik på blå tekst              Links:   Befrielsen              BOPAs mindebog    

  til  Bøgerne fra 1 til 8          Tyskland 1914 -1933 - 1939

  Besættelsestidens historie:       Bind 1     Bind 2      Bind 3      Bind 4      Bind 5       Bind 6            En smededreng går til modstand 
  
  I. Livet i Danmark 1860 - 1940       Livet i Danmark Bind I - II - III         Livet i Danmark med PDF filer
 
  Bind 7  Fred og sikkerhed;       Bind 8  Ikke-vold; civil ulydighed;       Åndssvag? tilladt? Hvordan?           

  Rejser bag Jerntæppet                  Vagabond i Europas ruiner           Isvintre før og nu          Indtryk Bangladesh           Indtryk Burma              Indtryk Cambodja

 

                                                                                               
          
Visdomsord  -
Guldkorn:  Terror - Frihedskamp - Grænseværdier          Inspiration - tips - værd at vide             en messe værd           søgeord som inspiration

 

Forlaget BOgPArtisanen er ophørt.

Forlaget Ådalen udgiver bøgerne for fremtiden.

Bøgerne kan du låne på biblioteker  købe i boghandel eller ved forlaget Ådalen.

Al henvendelse vedr. køb af bøger til

  Forlaget Ådalen

Tlf. 40 14 47 91  info@forlagetaadalen.dk

Bøgerne foreligger som PDF filer, 
disse kan  kan frit benyttes - kopieres til studier eller debat. Forudsætning: Kilden skal angives.
Kommerciel udnyttelse ikke tilladt.

  Forlaget BOgPArtisanens fødsel:

I 1998 fandt mine børnebørn lydoptagelsen fra den sidste større sabotage mod fabrikken Always. Begge drenge er velbegavede ,
men på trods af 9 års anstrengelser i den danske Folkeskole var de komplet uvidende om besættelsestiden og modstandskampen.

Efter at have hørt udsendelsen, spurgte den ældste af drengene, hvordan så din uniform ud farfar? Havde vore ofre været forgæves?
Noget rystet besluttede jeg at skrive mine erindringer:

En smededreng går til modstand

BOgPArtisanens bøger er videnformidlende og giver dig informationer, som forhåbentlig kan give dig inspiration til, 
hvordan bøgerne kan bruges i forskellige sammenhænge og med varierende formål.

Med jævne mellemrum ringes jeg op af elever, som vil interviewe mig. En elev fyrede flg. af:
Vi vil gerne interviewe dig, for du skal have været frihedskæmper eller sådan noget.

Jeg opfordrede eleven til at bede "underviseren" ringe, således at jeg kunne informere denne om de bøger, der står til alles rådighed på denne web - side som PDF filer og på en CD rom,  som kan erhverves for sølle 150 kroner.
Jeg har ikke været udsat for en telefonstorm.

Formålet

Med udgivelsen af mine bøger og vore hjemmesider (www.befrielsen.dk) har vi forsøgt at give landsmænd mulighed for at få viden om, hvorledes modstandskampens virkelighed var for den aktivt kæmpende danske ungdom.

Mine budskaber indeholder øjenvidneskildringer og beskrivelser af historiske forløb, de er bevidst provokerende, firkantede for at 
sige det mildt; formålet er at vække til debat - en af demokratiets forudsætninger.

Den kolde Krig har efterladt intolerance og holdningsændringer, som forhåbentlig i nær fremtid ændrer sig positivt, 
men da har jeg nok for længst sat træskoene.

Hvad kæmpede vi for? Hvem sejrede? Hvem tabte krigen?

Frihed? Ytringsfrihed? Glem ikke, at såfremt denne eksisterer i vort demokrati, forudsættes retten til at være uenige.

Analyseres de omkring 5000 bind, der er udgivet om besættelsestiden, afsløres:

      Størsteparten af disse bind fremstiller samarbejdspolitikken i et positivt lys.

      Økonomisk støtte fra regeringsmagten, fonde, og forlags overskuelige trang til udgivelse  var og er begrænset til en fremstilling af, at samarbejdspolitikeres handlinger skete for at gavne det danske folk, imidlertid mangler en redegørelse for omkostningerne ikke kun i kroner og øre, men også for de lidelser, den påførte landsmænd.

Skiftende danske regeringer har betalt med skattekroner for at få beskrevet fortiden i et for dem positivt lys. For at bevare magt? 
Den Parlamentariske kommission; retsopgøret; de gennem generationer lukkede arkiver; og historiske eksperters udsagn antyder dette. Udgiverselskabet for Danmarks Nyeste Historie (DNH) er et af mange beviser på, at eksperter er udvalgt og har modtaget goder mod at yde den bestilte vare.


Eksisterer den historiske sandhed?
Autoriteter kræver, at skribenter skal være neutrale - blottet for personlige synspunkter og holdninger. 
Jeg er lodret uenig og finder det som udtryk for en reaktionær og undertrykkende mentalitet, som nedvurderer læserens evner og intelligens                     .
Historikere har ingen følelser i klemme, og påstår frejdigt, at de er objektive!
Ved udvælgelse og sortering af dokumenters egnethed spiller forskerens personlige holdninger ind og influerer på objektiviteten.
Men virkeligheden afslører for ofte; at historikere i deres higen og søgen mere eller mindre bevidst har søgt efter og udeladt dokumenter, der kunne gøre dem fortjent til det, de betaltes for nemlig, at fremstille samarbejdspolitikere i et positivt lys.
Dermed skabtes myten, at hele Danmark kæmpede den ædle kamp for Danmarks frihed.

Glemme må man dog ikke, at modstandskampen også var en kamp om holdninger.

Mine øjenvidneskildringer har svagheder trods grundige krydscheck og mangelfuld akademisk uddannelse, men kan alligevel give dig indtryk af den almindelige borgeres kår – sociale forhold og holdninger i en skæbnesvanger periode i Danmarkshistorien – 
som ikke er tilgængelig i støvede sagsakter.

Udgivelsen var mere end besværlig - velmenende skulderklap fra forlag og fonde - manglede ikke - og da jeg senere kunne konstatere, at flertallet af danske under 70 år er  uvidende om den indsats, som Danmarks unge præsterede i de fem forbandede år, startede jeg i al beskedenhed forlaget  BOgPArtisanen for egen regning og risiko.

Målgruppen er primært historisk interesserede. En af flere grunde til at bøgerne ganske gratis kan benyttes i undervisningsøjemed eller til debat. Kildeangivelse er dog en forudsætning. Kommerciel udnyttelse er ikke tilladt.

På siden  
Inspiration - tips - værd at vide                  
finder du information - måske nyttige i undervisningsøjemed. 

På siden
en messe værd 
finder du kommentarer til filmen: Flammen og Citronen

På siden
Terror - Frihedskamp - Grænseværdier
er grænseværdier mellem Frihedskamp og terror omtalt 

På siden
Vagabond i Europas ruiner
 
omtales: 
at Vold – krig har omkostninger ikke kun for den enkeltes umiddelbare fremtid, men også for resten af livet, for familie og de næste generationer. Derfor var det hensigten overfor de få nulevende kammerater, enker og børn at belyse pris og omkostninger for at have deltaget i modstandskampen. Omkostninger, de betalte med en tilværelse som i mangt og meget kom til at afvige fra en normal tilværelse.

På siden                                                    
Rejser bag Jerntæppet i Den kolde Krigs første år

forholdene i det krigshærgede Europa og unge danskes indsats og hjælp med genopbygningen  henholdsvis i Jugoslavien og Bulgarien er beskrevet .

På siden 
Indtryk   Bangladesh 
  1985 
Som konsulent for Landsforeningen Evnesvages Vel (LEV) arbejdede forfatteren i en kortere periode ulønnet på skole i en mindre by i det nordlige Bangladesh. De mange former for ulandshjælp – bistandsarbejde belyses med eksempler og vurderes ud fra rejser igennem landet, dermed får man et indblik i geografiske, klimatiske og kulturelle forhold, som direkte har indflydelse på dagligdagen. Derudover får du råd med på vejen, hvis du skal færdes i troperne. 

På siden 
Indtryk Burma
 
beskrives og illustreres menigmands levevis (de sociale forhold), hvorfor jeg bruger en form for skabelon, således, at vi pø om pø får nuancerne med. Bøgernes første kapitler indeholder en kortfattet oversigt = orientering om landets beliggenhed – størrelse – befolkning – terræn – erhverv – religion – historie og styreform efter Anden Verdenskrig til 2012.  

På siden 
Indtryk Cambodja
indeholder en kortfattet oversigt = orientering om landets beliggenhed – størrelse – befolkning – terræn – erhverv – religion – historie og styreform efter Anden Verdenskrig til 2012.

I bogen 
Isvintre før og nu
skildres de klimatiske ændringer fra forrige århundrede til vore dage. Uden at komme nærmere ind på de faktorer, 
der har forårsaget ændringerne, søger jeg primært at skildre menigmands livsvilkår på indefrosne øer – skibe – på landet og i byer 
efterhånden som den tekniske og sociale udvikling har fundet sted.

Livet i Danmark Bind I-II-III 
Karakteristisk for disse tre bind er beskrivelsen af, at ingen af de goder, vi nu nyder godt af, er kommet dumpende ned fra den blå himmel eller skænket i et øjebliks letsindig velgørenhed af dem, der har magten og som sidder på flæsket. 
Stump for stump er goderne skabt og vristet fra dem, der har mere, end de selv kan bruge. I disse bøger fokuseres på den jævne mand, hans familie og den undertrykkelse, man var udsat for. Skal man forbedre et skrantende demokrati, er det tvingende nødvendigt at minimere og bekæmpe: 

Det tavse flertal
demokratiets største fare                                                                                                                                                  

LIVET I DANMARK fra 1860 til 1940 
For at give dig en fornemmelse af dette tidsforløb fortæller jeg om fire generationer, og om de problemer, man måtte døje med. 
Vi går tilbage i tid og ser på, hvorledes de største politiske begivenheder i udlandet og den tekniske udvikling får betydning i Danmark.

LIVET I DANMARK II; 1940 - 1943 og LIVET I DANMARK III; 1943 - 1945
Varemangel og de mange Storm P opfindelser i form af surrogater, erstatningsvarer - og den tiltagende kriminalitets indflydelse på dagliglivet, efterhånden som krigen skærpes og ressourcerne er slidt op beskrives. 
Modstandskampen er illustreret kortfattet, men præcist og har flere øjenvidne-skildringer.
Den nazistiske terror også i form af okkupationsmagtens undertrykkelse er beskrevet.
Øvelser i at gennemskue politikere og nazistisk propaganda bringes for at forbedre dine muligheder for at gennemskue de bedragerier, vi bombes med til daglig.

Åndssvag? tilladt? Hvordan? 
Forfatteren øser af 18 års erfaringer indenfor Åndssvageforsorgen.
Budskabet er videnformidlende og bevidst firkantet, enøjet og provokerende for at skabe debat.
Psykiske udviklingshæmmede og ligestillede er helt og fuldt afhængige af andre – af dig og af mig.
Bogen berører ultrakort begrebet intelligens – div. test og de traditionelle opfattelser og sanktioner mod afvigere. 
Et kort historisk tilbageblik fra før loven af 1959 og frem til Udlægningen i 1980

Tyskland - Europa 1914 - 33 - 39
fra Rigsdagsbrand til Verdensbrand; fra korporal til rigskansler

Bøgerne fra 1 til 8  
Besættelsestidens Historie I til VI
                             
Bind 1 
  Besættelsestidens Historie I;      
Danmark i 1930. erne - 9. april 1940   

Bind 2   Besættelsestidens Historie II;      
Samarbejdets år; 1940 - 1942 

Bind 3  Besættelsestidens Historie III      
Samles et splittet folk? 1943 - 1944 

Bind 4   Besættelsestidens Historie IV     
Krigen skærpes 1944 - 1945

Bind 5  Besættelsestidens Historie V       
Krigens sidste dage

Bind 6  Besættelsestidens Historie VII     
Krigen efter Krigen  

Bind 7  Fred og sikkerhed;          

Bind 8    Ikke-vold; civil ulydighed

 

 
 

 

Forlaget Ådalen, Søsvinget 18, 8250 Egå 
Tlf. 40 14 47 91 info@forlagetaadalen.dk

 

til toppen

 opdateret
oktober  2013