top 
 

Bind 1:

Besættelsestidens historie I:  

Bød Danmark nazisterne velkommen  
d. 9. april 1940?
 
         

 
  Klik på blå tekst              Links:    Befrielsen              BOPAs mindebog   

  til     Forside           Bøgerne fra 1 til 8          Tyskland 1914 -1933 - 1939

  Besættelsestidens historie:  Bind 2      Bind 3      Bind 4      Bind 5       Bind 6         En smededreng går til modstand   

  Bind 7  Fred og sikkerhed;     Bind 8  Ikke-vold; civil ulydighed;                         I. Livet i Danmark 1860 - 1940           Livet i Danmark Bind I - II - III         Livet i Danmark med PDF filer    

 Åndssvag? tilladt? Hvordan?      Rejser bag Jerntæppet                Vagabond i Europas ruiner         Isvintre før og nu          Indtryk Bangladesh           Indtryk Burma              Indtryk Cambodja

    

 
        Visdomsord  -
Guldkorn:  Terror - Frihedskamp - Grænseværdier          Inspiration - tips - værd at vide           en messe værd                                             

 

 

 


Danmarks behandling af flygtninge før besættelsen bragte dem til tiggerstaven.


Min gode ven Willi blev arresteret af danske betjente midt i en folkemængde - trods hans fortvivlede bøn: Lad mig gå! Arresterer I mig, bliver jeg udleveret til Gestapo. Jeg bliver tortureret og halshugget, og det blev han i Hamborg.

 

Danmark fra 1930 - 1940

I dette bind følger vi et arbejderbarn og hans familie i deres kamp for det daglige brød under en arbejdsløshed, der lader alt håb ude.

Forfatteren behandler den politiske, økonomiske og militære baggrund for den tyske besættelse af Danmark d. 9. april 1940.
Med udgangspunkt i egne erfaringer som ung mand med gryende modstandsvilje, samt i oplysninger fra arkiver, fra samtaler med mennesker, der har oplevet periodens begivenheder, rejser Aage Staffe provokerende spørgsmål som: 

Bød Danmark nazisterne velkommen?

Kunne den tyske besættelse have været afværget?

Eller i det mindste gjort noget vanskelig? Hvorfor gav regeringen ikke hæren ordre til at sprænge broer, færgelejer og f. eks. Ålborg Lufthavn for at sætte en kæp i hjulet for tyskernes overfald på såvel Danmark som Norge? 

Du får baggrunden for den tids opfattelser af ret og vrang og små, grå, almindelige menneskers ofre og indsats for at hjælpe flygtninge, der af dansk politi i samarbejde med Gestapo, det hemmelige tyske statspoliti, kidnappes og sendes tilbage til Det Tredje Riges Dødslejre. 

Tyske emigranter, som havde kæmpet for demokratiet i Den spanske Borgerkrig, var tvunget til at tigge i Danmark, hvis ikke danske myndigheder ligefrem kidnappede dem eller lempede dem over grænsen i nattens mulm og mørke til dødslejrenes krematorieovne. 

150 - 200 blev det til. 

Hvorledes er flygtninges kår i dag?
Var dansk offentlighed nazificeret allerede før besættelsen?

 

Disse forbrydelser skal undersøges, sagde politikere for år tilbage. 
Og det har man gjort og gør man stadig,
siger man. 
MEN - Hvordan?
 
 

Du får mulighed for at tage stilling til, om de danske politikeres holdningsløse flyden med strømmen fik som konsekvens, at vi forrådte vort norske broderfolk.
 

Begik vor regering forræderi eller var man blot en flok uduelige tåber?

Fik handlingerne den 9. april 1940 som resultat, at næsten hele det danske samfund samarbejdede med tyskerne og dermed aktivt bidrog til et Europa i ruiner, samt til den nazistiske undertrykkelse af Europas folkeslag, og til at mere end 8 millioner mennesker - 6 millioner jøder, 2 millioner sigøjnere og et ukendt antal slavere (polakker og russere) blev udryddet i gaskamrene.

 

Bind 1 som PDF filer

                       Kapitel 1
                       Kapitel 2
                       Kapitel 3
                       Kapitel 4
                       Kapitel 5
                       Kapitel 6


Forlaget BOgPArtisanen er ophørt.

Forlaget Ådalen udgiver bøgerne for fremtiden.

Bøgerne kan du låne på biblioteker  købe i 
boghandel eller ved forlaget Ådalen.

På de følgende sider findes bøgerne 
som PDF filer.

Al henvendelse vedr. køb af bøger til 

Forlaget Ådalen
Tlf. 40 14 47 91  
info@forlagetaadalen.dk

Bøgerne foreligger som PDF filer, 
disse kan  kan frit benyttes - 
kopieres til studier eller debat. Forudsætning:
Kilden skal angives.
Kommerciel udnyttelse ikke tilladt


Velkommen
 

 


Det tyske krigsskib Blücher blev sænket fra den norske Fæstning Oscarsborg. Denne blev bombet en time senere af fly, der var startet fra Ålborg.

 

 

 

 

Velkommen! Har rejsen været anstrengende?
Karakteristisk for det officielle Danmark?

Hvordan skal vi opfatte den tyske besættelse af Danmark?

Var den, det bedst gennemførte, men ustraffede forræderi i historien?

Var den udtryk for uduelighed? Kujoners kryben for den rå magt?


Den tyske angrebsplan for Norge kunne næppe have været gennemført, 
hvis vi havde forhindret tyske fly i at bruge danske flyvepladser i 12 timer.

Du får leveret indicierne og må selv finde dit svar.


Glem ikke, at da man nedsatte den parlamentariske kommission, skulle den ikke beskæftige sig med begivenheder før d. 9. april.


Hvorfor ikke? 

 

 
  
 

til tops

 
   

Forlaget Ådalen, Søsvinget 18, 8250 Egå 
Tlf. 40 14 47 91   info@forlagetaadalen.dk