top
 En tidligere modstandmands

facts til
statsminister Anders Fogh Rasmussens autoriserede
hjemmeside www.befrielsen1945.dk
om Danmarks befrielse og tiden under besættelsen
søgeord som inspiration
tilbage til forside

Din søgning lettes,
hvis du kopierer søgeord og
indsætter dem i søgemaskinens søgefelt


Diverse

A

B

C

Bind 1 Besættelsestidens historie I

Bind 2 Besættelsestidens historie II

Bind 3 Besættelsestidens historie III

Bind 4 besættelsestidens historie IV

Bind 5 besættelsestidens historie V

Bind 6 besættelsestidens historie VI

Bind 7 årsager-forudsætninger for racisme-folkemord

Bind 8 Ikke vold - civil ulydighed

1942 - 12 skibssabotager

1944 - 67 sprængninger

1945 - 58 sprængninger

9. april 1940 forræderi

500 koncentrationslejre med et højt udviklet jernbanenet

6000 jøder slap til sverrige

1918 - 1933

4.000 tyske soldater bevogtede de danske skibsværfter

81 -131 kopa bopasabotører udleveret til tyskerne

11 måske 12 modstandsfolk begik selvmord i de første efterkrigsår

5. Maj komiténs habilitet og kvalifikationer

Fredsbevarende krige

Abwehr 9. april 1940 dk

Admiral Rechnitzers belønning

Admiral Rechnitzers og flådens indsats

Adfærdsmodifikation kriminelle

Alarmsystemer

Alle danske kæmpede som én

Alsang - Algang

Alsang - algang - kongemærker og den kolde skulder

Always i Boyesgade

Ambassadebesættelser

Angivere - stikkere

Anden Verdenskrig var også en kamp om holdninger - om moral – om samvittighed

Angrebsteknik

Angrebsholdets opgaver

Arbejdere demonstrerer mod at lade sig forgifte af EPOXY

Afvæbningsteknik

Arbejderes holdninger til sabotage

Arbejdsløshed og utilfredshed

Arrestationer og heksejagt 

At handle efter ordre eller intet at foretage sig fritager ikke for strafansvar  

At tilgive er den modiges smykke gandhi

B&W arbejderne starter: Gå – tidligt hjem – strejke

Bangladesh-Folkekirkens nødhjælp

bantu-uddannelse

Befolkningen mod miljøskader 

Befrielsesregeringen

Befrielsesrus – den franske revolution 

Begrebet intelligens – div. test og de traditionelle opfattelser

Belejringstilstand

Belejringstilstand, undtagelsestilstand spærretid

Best havde problemer

Best´s dagbog

Bests dagbog Gørtz til soupé

Bests hemmelige forhandlinger 

Besøg Kz-lejren Stutthof

Bevogtning blev fra d. 19. september 1944
foretaget af tyske tropper

Bevæbnede danske i tysk tjeneste

Bitten - mit bedste logi

Blyant tændmiddel 

Bombardementet af Gestapos hovedkvarter. Shellhuset

BOPA - Gun

BOPA Brandts Jammersminde

BOPA købte sprængstof af tyskerne 

Bopa´s stormangreb på fabrikken Globus

BOPAs militære fiaskoer

Bornholm bombet af russerne

Brigadens landsætning

Brisante sprængstoffer

Brøndbyøster ammunitionstog

Buhl må da nærme sig skråplanets kant

Buhls skråplan

Børge Brandt-føre krig eller spille fodbold

børge thing kaldet børge brandtBørge brandts Jammersminde 

BOPAs parole var: Vi skal smadre, bule, mest muligt på samme tid

Carl borch Sørensen kaldet James

Centralvarme indførtes først i midten af trediverne

Chamberlain Englands premiereminister 

Changs henrettelse 

Cheminova - Grindstedværket 

Chr. d. IV. s saltkælder 

Civil ulydighed – modstandskamp – frihedskamp

Civile ofre jernbanesabotage dræbte og sårede

Clearingmod - lægemord

Clearingmord – Schalburgtager

Cordtex - tændsnor

D

E

F

G

Damperen Ciudad de Barcelona torpederes

Danmark er ikke nordens lænkehund

Danmark i 1930. erne - 9. april 1940

Danmark underskriver Anti-Komintern-Pagten 

Danmarks Rigsdag bryder Grundloven

Danmarks omdømme ændredes

Danmarks situation i marts 1945

Dansk frugtvin kaldet »pullimut« eller fald ned af pinden lille fugl. 

Dansk politi

Dansk politi-Politimesteren underretter øjeblikkelig

Dansk politis – samarbejde med gestapo

Dansk-tysk-politi-stikkere

Danske faldskærmsfolk

Danske holdninger

Danske opfattelser

Danske partiers del i udgivelse af illegale blade

Danskernes nye våben i Frihedskampen

Danskernes våben i Frihedskampen

Danskere i koncentrationslejre

Danske frivillige i Waffen - SS, Frikorps Danmark

Danskeres reaktioner

Dansk smør – mastesmør - masterne i den engelske flåde 

Dansk tobak - finskåren tobak

Danske skibe reddet ved aktioner

danskes frihedskamp algang-alsang 

De allieredes behov

De hvide bussers redningsaktioner redder tusinder af kz-fanger fra døden 

De allieredes vurdering af industrisabotagen

De lange knives nat befrielsen

De forfulgte og deres kære lider nød

De tyske flygtninge var ikke inviteret

Demokratiers holdninger og moral før 2. Verdenskrigs udbrud 

Den største katastrofe i Danmarkshistorien? 

Den historiske revisionismes indtog

Den danske brigade i Sverige

Den danske brigade 50 mill. forsvandt

Den danske Brigades landsætning i Helsingør 

Den danske folkesjæl

Den enes nød - død, den andens brød

Den hjemmelavede BOPA-gun 

Den katolske kirke sneg sig ind og udøvede en skjult magt

Den Kolde Krig får indflydelse

Den kolde Krigs efterdønninger

Den kolde krigs oprustningsvanvid

Den kolde Krig - de lånte fjer

Den lille Generalstab

Den lille Generalstab=Gørtz-Hjalff-nazist oberst Schjødt- Eriksen

Den parlamentariske kommission

Den revisionistiske kritik af frihedskampen

Den skæve våbenfordeling 

Den spanske Borgerkrig; 1936–39

Den sorte død var en følge af trediveårskrigen

Den tyske regerings vurdering ved en besættelse

Den tyske terror et spejlbillede af Tysklands militære situation 

Den, der kontrollerer arkiverne, behersker fremtiden

Departementchefstyret - arbejdsløshed

Det fascistiske kup

Det hvide snit lobotomi refleksindlæring

Die gute Zusammenarbeit mellem Reichsbahn og DSB

Diskrimination (mobning) i nærmiljøet

Dora Thing træder vande

Dr. Leunbach i jyllands posten

Dr. Werner Best; et skønmaleri

Dr. Werner Best, Buhl, Hedtoft og Alsing Andersen

Dresdens bombardement

Dræbte og sårede civile ved allierede luftangreb

Duplikator og tryksværte

Dyrtidstillæg - krisepoliti

Dødslejre – gaskamre - krematorieovne

Dødsstraf - henrettelser - clearingmord - Schalburgtager 

 Efterveer fra Always

Endelig ryger Always

Efterveer: krigen efter krigen

Eksempler på civil ulydighed

Ekspert og ekspert

Eksperters prostitution

Elastiske tilbagetog på Østfronten 

Ellehammers stjernemotor

En amatørs sprængningsteorier

En bopasabotørs erindringer

En brunlig væske – løbesod trak striber langs skorstenen 

En fagforeningsmand - arbejdsminister

En hån mod Holger Danskes eftermæle

En krigserklæring - Danmark i krig med Sovjet

En landsforræders orlovsrejse

En modstandsmand i en Himmelfartskommando

En partisankrigs præmisser

En partisankrigs præmisser – forudsætninger

En smuk heltedød

En spæd begyndelse

En statsminister på de skrå brædder

En tilværelse i luksus

Enevælde franske revolution - katolske kirkes skriftemål

Er danske officerer repræsentative for modstandskampen?

Er du ikke lidt dum

Erstatningskaffe fik øgenavnet løbesod 

Et af ofrene for Frikorps Danmarks krigsførelse

Et demokratis kvaliteter

Et fly i første angrebsbølge styrtede ned 

Et valg i popularitetens fodspor

Europas langsomste troppetog

Fabrikken Siemens-malet af Anker Landberg, 

Fagforeningspampere bedrager

Faldskærmsagenter - kaniner

Februar - Hipoerne gives fri – pløk dem

Feltmadrasser – sprut - kønssygdomme

Feltmadrasser tyskerpiger 

Fighters + Lowers medlemmer kunne ikke anklages endsige dømmes 

Fire tog, heraf to persontog blev angrebet

Flyveblade

Flyveblade - i spjældet

Flyvebåd kaldet anders and

Folkeforbundets endelige forlis 

Folkemord, nazisternes Endlösung 

Folkeoprør – folkestrejker - jødeforfølgelser 

Folkeoprørenes forløb i Danmark

Folkeoprøret d. 29. august 1943.

Folkeoprøret juni 1944

Folkestrejkerne 1943 - 44

Fordele ved Cordtex - tændsnor

Forliget på Sandkroen 

Formål – midler – metoder – virkning – effekt

Forræderi mod Holger Danske og Bopa 

Forræderi mod modstandsfolk

Forræderiet mod de internerede i Horserødlejren

Forsinkelsernes betydning

Forældres forgæves kamp hvordan

forvridning af aktive modstandsfolk i nationalistisk ånd

Fra første til anden verdenskrig

Fra kompetent tysk side meddeles

Fra officiel tysk side meddeles 

Fra korporal til rigskansler 

Fred i vor tid

Frie Danske illegalt blad

Frihedskamp den kolde skulder

Frihedskamp-grænseværdier 

Frikorps Danmark på orlov

Frikorpset drager af til fronten

Frit Danmark illegalt blad

Fronterne var trukket op

Fritidsundervisning og hensynstagende (hensygnende) undervisning

Færgen Skageraks forlis

Fæstesystemet - liberalisme - industrialisme - imperialisme

Fødevareindustri

Følelser? Har de betydning? 

Følelser? Har de betydning? 

Gandhi besejrede den engelske kolonimagt

Gas-generator med form som en kakkelovn 

General von Hannekens magtovertagelse

Generalstrejken i nakskov

Generalstrejken i randers

Generalstrejken var blevet en Folkestrejke

Gestapo lammet

Gestapochef, Karl Heintz Hoffmann

Gestapochefen, Karl Heintz Hoffmann anslår

Ghandis brev om civil ulydighed

Glimt fra BOPAs kogebog

Glorificering af frihedskampen

Glorificering af samarbejdspolitikken

Grundlaget for retsopgøret

Grundlovsbrud–heksejagt–arrestation–dødslejre

Gudenåbroerne sabotage

Gulddråber - fløde - flødeskum 

Gørtz-Hjalff-oberst Schjødt- Eriksen

Gørtz’ lille generalstab

Gå–tidligt hjem–strejker

H

I

J

K

Hamstring under besættelsen

Havde forsvaret andre muligheder

Historieforfalskning dnh

Historikeres forskningsresultater

Hitlers 4-års plan  

Hjalfsagens forløb 

Hjernevask 

Holdninger – Skam Aldrig mere en 9. april 

Holdninger efter moralske og etiske overvejelser 

Holdninger fordelt efter erhverv og beskæftigelse 

Holdninger før – under – og efter besættelsen 

Holdninger? Er du ikke lidt dum? 

Holger Danske Teknik  

Horserødlejren  

Hvad kalkulerede Buhl med

Hvem ejer historien

Hvem er sabotørerne

Hvem var involveret Hvorfor Hvordan     

Hvor går grænsen

Hvor mange danske deltog i modstandskampen

Hvorfor søgte man om tilladelse til mord? 

Højforræderi samarbejdspolitikere

I krigens sidste år blev udført 1.400 jernbanesabotager,heraf 1.100 i Jylland 

I træningslejr med Lille Svend

Ikke-angrebspagt mellem Sovjet og Tyskland

I Grundloven kunne læses

Ikke-angrebspagt. Stormagters realpolitik

Ib nedermark hansen

Inflation i danmark under besættelsen

Illegale blade

Ikke Vold - Civil Ulydighed

Illegale blade under besættelsen land og folk frit danmark

Illegal trafik til og fra Sverige

Indberetning fra gesandt i det tyske udenrigsministerium

Indflyvning ved nedkastninger

Ingen cykler – ingen partisankrig

Ingen modstandskamp uden likvideringer.

Indplankningsrum

Industrisabotage–Skibssabotage–Jernbanesabotage

Italien angriber Abessinien

Integration normalisering udslusning

Intelligensspredning på flere år

Internerede i Horserødlejren 

Internerede kommunistiske fanger i Horserødlejren 

Invasion - det tysk- franske jernbanenet

Invitation til afhøring på Københavns Politigård

Jernbanesabotagens betydning

Jernbanesabotagens betydning målt i lemlæstelser - i    liv

Jernbanesabotøren, Pierre Honore

Jernbaners sårbarhed – usårlighed

Jernbanesabotage

jernbanesabotage-ingen civile ofre

Jernbanesabotagen i 1944 – 45

Jernbanesabotagen vurderet af de allierede

Jernbanesabotagen vurderet af non – eksperter

Jernbanesabotagens underholdningsværdi 

Jødeforfølgelsen

Jøder blev sendt til Theresienstadt ikke til dødslejrene

Jørgen Ejvind Schact = Changs henrettelse

Kaffeerstatning fremstillet af ristede roer

Kaj Henning Schmidt med dæknavnet »Niels 

Kamp med duplikator tryksværte

Kampe mellem dansk forsvar og tyske hærenheder

Kommunistloven vedtages enstemmigt

Kommunister i Horserødlejren

Kommunistloven-Højesteret

Kommunisterne kæmper – er helt i skoven

Kongedyrkelse Chr. d. X. en gudeskikkelse

Kongemærker og den kolde skulder

Karakteristisk for vort kammeratskab 

Kartoffelferie, roeferie, selv små børn måtte slide i marken

Kartoffelsyge - engelsk syge - wienerbørn

Katastrofer-Efterretningsvirksomhed

kemiske våben mod en bondenation - vietnam 

Kendte vort forsvar planen Safari

Klar til aktion

Klude blev kradset op, kradsuld, brugtes til tøj - maksi-
maltøj og vat. 

Kold krig imod 4. maj;

Kommentarer til filmen Flammen og Citronen

Kommunikation

kommunistloven

KOPA´s leder Ejgil Larsen

Krigen løb løbsk 

Kramer og Zeuthen

Krigslykken vendte

Krigere i krig uden krudt og kugler

Krigssejlere og danskere i allieret tjeneste

Krigen skærpes 1944 - 1945

Krigens sidste dage

Krigsforbryderdomstolen i Nürnberg

Krigsfrivillige Frikorps Danmark

Krisehjælp Kz-syndrom – post traumatisk lidelse 

Krisepoliti

Kronborg - Nivå

Krudtbådene

Krukkebørn 

Krystalnatten

Kullenes betydning

KZ syndrom - post traumatisk lidelse

Kz-lejren stutthof-opstanden i warszava

Kulturelt sammenstød 

Kønsdiskrimination - mutterkreutz 

Kønsdiskrimination, tvangsægteskaber

Køreplanerne blev udarbejdet ud fra to termer

Køreplansforsinkelse

L

Land og Folk

Landsforeningen til arbejdsløshedens bekæmpelse

Landsforræder eller fritidskæmper med lånte fjer

Landsforrædere dømmes til døden og henrettes

Langebro

Langebro i København - detalje fra Uffes resultattavle 

Langebro Uffe 

Lebensborn-projektet

Levende begravet

Likvidering af modstandsmanden knud skou

Likvideringer var nødværge 

Lille svend 

Lockout – generalstrejke - 1899 septemberforliget

Lov mod værnemagere

Lovgrundlaget for retsopgøret

Loyalitet overfor samarbejdspolitikerne

Luftangreb

Luftangreb og sabotage, B & W

Luftwaffes efterladenskaber 

Lukkede afdelinger indenfor åndssvageforsorgen

Lædervareindustri

M

Magthaverne kendetegnet ved Den kolde Krig

Maksimalpriser og rationering

Maksimaltøj 

Man led ikke nød i Roskilde

Man var tvunget til det

Malteserkorsskibene

Man ville skåne sine landsmænd

Man ville undgå det værst tænkelige

Martin evald jensen

Martin Luther King bekæmpede racismen i USA

Maskinfabrikken Globe saboteres

Maskinpistol bopa gun

Maskinpistol fru madsen

Maskinpistoler

Maskinpistoler overføres fra Sverige

Masser af blomster – masser af begejstring

Max pelving - stikker

Man ville bevare Danmarks suverænitet

Medicin spændetrøje

Metoder: Lusk – list – fup – svindel

Metoder; ændredes i takt med udviklingen på fronterne og forsyninger udefra

Michael Rottbøll

Militær betydning

Militærnægtere i åndssvageforsorgen

Mindesmærke Hellig kors kirke

Mindesten overmalet med hagekors

Minister Gunnar Larsen

Minister gunnar larsen – stikkeren hestetyven 

Ministeriet estrup

Minister-landsforræder-værnemager Gunnar Larsen

Modstand: Sabotage ikke-vold civil ulydighed

Modstandsbevægelsens finansiering

Modstandsfolks forbindelser til den frie verden

Modstandskampens behov

Modstandskampens betydning  

Modstandskampens eftermæle

Modtagepladser-teknik-transport-Indflyvning

Moral – etik – disciplin i BOPA

Mord på fanger – gidsler

Mordet på den danske præst Kaj Munk 

Motiver for domstolenes tilsidesættelse af sandheden

Myte - virkelighed i 1943

Mørklægning og luftalarm 

Mørklægning-isvintre-varemangel 

N

Nazi - marchen til den lille Hornblæser

Nazipropaganda i medierne

Nedstyrtede allierede flyveres skæbne

Nedvurdering af modstandskampens aktører

Niels = kaj schmidt fortæller

Nogle af ofrene for den skæve våbenfordeling

Nogle årsager til folkestrejkerne – tyske straffe

Norske holdninger under besættelsen

Nålestikstaktik

Når bladene falder Carl Madsen

O

Oberst Bennikes brev om at angive Toldstrup til Gestapo

Officers grupperne ved den lille generalstab

Officersgrupper = ventegrupper

Ole Ewé kaldet Ib

Omkring 100 sårede og 14 dræbte

Operant conditioning indlæring af reflekser

Opklaringsfasen

Opklaringsfasen – Alarmsystemer - Tidsfaktoren

Opråb fra Frihedsrådet

Opstanden i Warszawa i 1944 

P

Parlamentariske kommission; retsopgøret

Peder Skram Orlogsværftet

Peder Skram sænket ved Mastekranen på Orlogsværftet 

Pejlevogne tyske 

Planlægning

Polakkaserne – diskrimination

Politi, gendarmer militær slog enhver demonstration ned

Politikeres hetz og beskyldninger

Politikeres vurdering

Politikerne samarbejdede med tyskerne-bevare Danmarks suverænitet 

Politivagten på amalienborg under 2. verdenskrig

Poul A. Hansen = Jelly

Premiereminister Thatcher søns lejesoldater 

Principper som ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg 

Prisstop-pristalsregulering-dyrtidstillæg-strejkeret 

Pristal – pristalsregulering

Propagandaminister Goebbels udtalte

Prostitution var lovlig på betingelse af, at ludderne havde en attest

Psykologhjælp - krisehjælp ukendte begreber 

Pustede sabotagen liv og mod i danskerne

R

Rationering– maksimalpriser

Racisme og diskrimination i dagligdagen 

Rapportens overskrift: Revolverrøveri 

Rationering og erstatningsvarer

Redningsarbejdet ved den franske skole

Redningen af de danske jøder - jødeudryddelsen

Regeringens æresgæst  

Reichwehr SA fehmemord 

Retsopgør tilbagevirkende kraft 

Retsopgøret et juridisk galehus

Retsopgøret stridende mod retsprincipper

Retsopgørets kaos dødsstraf i danmark

Ridder af Dannebrog

Rigsbefuldmægtig dr. Werner Best Waffen SS

Rigsdagsbrand til Verdensbrand; fra korporal til rigskansler

Rigsdagsvalg – kommunalvalg 1943

Rostock myten 

Rote hilfe - Røde hjælp - Mattiottifonden 

Rote kapelle russisk spionagenet

Royal Air - Force bomber værftet B&W i København

Royal Air Force bomber Shellhuset

Royal Air Force’s nedkastninger

Ruinerne i Lidice  

Russiske tanks i Budapest i 1956 

Rystende forhold på Lillemosegård

S

Sabotage - mål- midler - metoder

Sabotage - terror

Sabotage - terror – med brag – teknik

Sabotage - tysk terror

Sabotage - tysk terror - folkestrejker

Sabotage frihedskamp uden brag uden vold

Sabotage: Definition

Sabotagehandlinger-spærretid

Sabotagen blev populær

Sabotagen mod globus tyske rapporter

Sabotagen mod radiofabrikken Always

Sabotør

Sabotør - «byfornyer» var ikke den dårligste fritidsbeskæftigelse 

Sabotør - vandbærer

Sabotør-byfornyer

Sabotører købte sprængstof af tyskerne

Sabotører uden sprængstof- parfumen «Sabodeur»

Sabotørers menneskekærlige omsorg

Sabotørers metoder – Lusk – list – fup – svindel

Sabotørers omsorg

Saltet, stegt spæk med persillesovs  

Samarbejdets betydning for den tyske krigsmaskine 

Samarbejdets år; 1940 - 1942

Samarbejdspolitik

Samarbejdspolitikerne blev smidt på porten

Samarbejdspolitik-vort krigsvæsen til august 1943

Samarbejdspoltikeres uudtalte ordre?

Samarbejdsudvalget kaldet Nimandsudvalget

Samles et splittet folk? 1943 - 1944

Satellitnavigation – radiokommunikation-fly-helikopter  

Scavenius og Pistol Alice 

Schalburgtage diagrammer

Schjødt-eriksen den skæve våbenfordeling

Sennepsgaslagre i Frankrig fra Første Verdenskrig 

Sicherungsstelle nord

Skete et sindelagsskifte

Skibssabotage

Skibssabotage mål - midler og metoder

Skibssabotagens betydning

Skibssabotagens betydning målt ved tyske modforanstaltninger

Skibssabotagens betydning og omfang

Skibssabotagens midler og metoder

Skibssabotagens omfang og betydning i tysk belysning

Slaget på Grøntorvet og på Fælleden

Slagtning af Bopa i Helsingør

Smededrengeteknik

S

Smørbåde Vendia torpederet 1939

Social træning kurser støtteundervisning

SOE: Special operations Excecutive

Sort børs

Sortbørs maksimalpriser kriminalitet

Spaniensfrivillige 

Spanske borgerkrig-folkeforbundet-intervention 

Spedalske - markedsdag tiggere

Spildsamlere

Sprængning uden Cordtex

Sprængningsteknik 

Sprængstof - aerolit - dynamit våd kineser

Sprængstof PE 02 - 08 - Trotyl - Donarit

Sprængstof PE 02 og 08 (marcipan), våben og ammunition

Sprængstoffet donarit

Sprængstoffet pe 02

Sprængstoffet pe 08

Spærretid

Stalin - Hitlers  IKKE - ANGREBSPAGT 

Stasiarkiver-overvågning 

Stasiarkiver-systematisk overvågning 

Statens isbrydertjeneste med base i Frederikshavn 

Statens Åndssvageforsorg

Statens Åndssvageforsorg bistandslov

Statsminister Anders Fogh Rasmussen

Statsminister Vilhem Buhls stikkertale

Stemningsbilleder af fem forbandede år

Sten - Gun var engelsk

Steve biko myrdes i fængsel

Stikker carlis hansen

Stikkere gemte sig i koncentrationslejren Frøslev 

Stikkeren hestetyven

Stikkeres motiver

Stikkerspecialisten Hoffmann

Straffelovstillægget og Værnemagerloven

Studenterdemonstration – masseslagsmål

Studenterdemonstration – masseslagsmål 

Stødbrænde

Støjsender

Suppe– gule ærter – sulevælling 

Surrogater – erstatningsvarer 

Svelletrampere

Søren Egholm Lauritzen kaldet Lille Svend; dræbtes under aktion  

Søværnets Operative Kommando 1961.  

Søværts forsyninger

T

Taktik – Strategi

Tirsdage blev kødløse

Terrorattentater mod danske persontog

Terrorsprængning af sabotørers logier

Tidsfaktoren 

To af Frihedsrådets medlemmer undslipper

Toldstrup-Europas bedste modtagechef

Tolv BOPA sabotører mistede livet - den skæve våbenfordeling

Tortur i Irak udført af koalitionsstyrker

Transport og fordeling

Tre faldskærmsagenter blev skudt - to af dansk politi – en af tysk 

Tre usædvanlige afvæbninger  

Træskostøvler - træskobunde med fiskeskind

Tyskernes henrettelsespolitik

Tyskernes «elastiske» tilbagetog på Østfronten 

Tysklandsarbejdere

Tysklandsarbejdere - fagforeningsfolk

Tysklandsarbejdere fattighjælp – kul til værnemagere 

Tysklandsarbejdere for kul og koks

Tyske emigranter

Tyske emigranter – tiggerstav-halshugget

Tyske flygtninge – spaniensfrivillige – aage nielsen

Tyske flygtninge i Danmark var ikke inviteret

Tysk krigsskib Blücher sænket fra fæstningen Oscarsborg

Tyske krigsretsdomme

tyske krigsretsdomme talte deres tydelige sprog

Tyske kvinder fik medalje, Mutter-kreutz 

Tysk militær magtdemonstration

Tysk militært personel

Tysk nazistisk terror-Modstandens pris-øje for øje- tand for tand

Tyske pejlinger - tyske støjsendere

Tyske straffe

Tyske straffeforanstaltninger - Gegenterror

Tyske tanks på Københavns Rådhusplads d. 29. august 1943

Tyske transportbehov

 Tysk waffenschein

Tysk vurdering af industrisabotagen

Tyskerpiger – feltmadrasser

Tyskerpiger – feltmadrasser – tyske flygtninge

Tyskerne ønskede 80 kommunister udleveret, de fik 300 

Tyskernes vurdering af Jernbanesabotagen

Tuberkulose - engelsk syge - kartoffelsyge i 1. verdenskrig

U

Udenrigsminister P Munck var besættelsen aftalt?

Udgiverselskabet for Danmarks Nyeste Historie (DNH

Udokumenterede påstande - vandrehistorier

Uffe blev optaget i BOPA 

Uland-barfodslæger 

Underleverandører

Undtagelsestilstand

Ulla Röder (beskadigelse af atom ubåde af Tridenttypen) blev frikendt

V

Vagabond i Europas ruiner 

Vagabonderer og turer rundt i Europas ruiner

Valdemar Atterdag – Napoleon – Stalin – Hitler

Vandbærer

Var Danmark i krig

Var samarbejdspolitikerne blevet hakket til fars

Var strejkerne spontane

varemangel - ole opfinder

Varemangel – sort børs - maksimalpris

Varemangel Storm P opfindelser 

Velkommen 9. april 1940

Ventegrupper.dk

Vestre fængsels tyske afdeling 

Vi viger for overmagten

Viggo hjalf den skæve våbenfordeling

Vilde strejker ulovlige strejker

Virkeliggørelse af dogmerne – normalisering – integration

Vort demokratis effektivitet

Vær så god, Hr. Hitler

Værnemager: Definition

Værnemager-landsforræder

Våben-afvæbningsteknik-ødelæggelsesmidler

Våbenfabrikation

Waffen ss frikorps danmark

Werner Best belærer Buhl, Hedtoft og Alsing Andersen

Werner Best Waffen SS

Werner Best Waffen SS  dagbog

Wurbs Kurt Abwehr

Ø

Ødelæggelsesmidler: Lidt om sprængstoffer

Øjenvidner er udeladt

Øjenvidners beretninger

Øjenvidners beretninger svagheder og styrke

Østasiatisk kompagni i bangladesh

Østifternes institutioner

Øverstkommanderende for modstandsstyrkerne Ebbe Gørtz

Y

Ytringsfrihed - bruger jyllands posten den sorte svinehunds tale?

Z

Zone Redningskorpsets ambulancefly   

Æ

Æresdrab, omskæring af piger og drenge

 

Å

Aage Nielsen 

Aage Trommers vurdering 

Årsager til Folkestrejkerne  

Du kan få kontakt på:
E mail: bogpartisanen@aage-staffe.dk

Copyright - Information.

Alle rettigheder tilhører www.befrielsen.dk
Informationer må bruges til ikke - kommercielle formål,
dog kun med kildehenvisning.

Til toppen